Pobierz Katalog
Strefa Architekta

INSTRUKCJA GWARANCYJNA UŻYTKOWANIA
I PIELĘGNACJI POWŁOK LAKIEROWANYCH

Informacje ogólne

Powierzchnie obciążone pokryte lakierem charakteryzują się dużą odpornością na zabrudzenia bieżące ( zabrudzenia od obuwia, zaplamienia itp. ). Nasze produkty są doskonale zabezpieczone, ale nie zwalnia to nas z obowiązku pielęgnacji. Największym zagrożeniem dla powłok lakierowanych jest piasek pod obciążeniem ludzkiego ciała. Dlatego też pielęgnacja powierzchni ma kluczowe znaczenie w użytkowaniu powłok.

Montaż

Produkty ANTIQUE PARQUETS są gotowe do montażu i specjalnie zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem otoczenia. Wilgotność: 9±2%. Tym nie mniej należy ochraniać go przed wpływem wilgoci, ekstremalnych temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia. Deska powinna się zaaklimatyzować w pomieszczeniu do warunków temperaturowych– w zależności od pory roku od 1–7 dni (UWAGA: PACZKI Z DESKĄ NIE MOGĄ BYĆ OTWARTE) . Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie sprawdzić dostarczony materiał i wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości zgłosić sprzedającemu. Ułożenie podłogi z materiału obciążonego wadami spowoduje nie uznanie roszczeń gwarancyjnych. Warunkiem uznania roszczenia reklamacyjnego jest montaż wyłącznie przez wyspecjalizowaną firmę parkieciarską (konieczne są protokoły z prac monterskich). Do montażu można przystąpić, gdy temperatura w pomieszczeniu oscyluje w granicach 18 – 22 stopni Celsjusza i wilgotności 45 – 60%. Następnie należy sprawdzić podłoże na którym będzie montowana podłoga. Podłoże powinno być mocne, równe, gładkie, wolne od rys i spękań powinno posiadać odpowiednią wilgotność umożliwiającą układanie drewna (max CM do 2% dla podłoży cementowych). Wytrzymałość na odrywanie minimum 1 MPa; na ściskanie minimum 25 MPa. Dopuszcza się do klejenia wyłącznie kleje , które są zalecane przez producentów do klejenia podłóg drewnianych lakierowanych fabrycznie. Przy układaniu należy zachować szczeliny dylatacyjne przy ścianach, drzwiach oraz łączeniach z płytkami bądź terakotą. Do układania podłogi należy użyć odpowiedniej chemii podłogowej. Zaleca się uzyskanie informacji u dostawcy systemu chemii podłogowej czy nie istnieją przeciwwskazania do zastosowania tych produktów.

UWAGA:

POD ŻADNYM POZOREM NIE PRZETRZYMYWAĆ (AKLIMATYZOWAĆ) DESKI W STANIE ROZPAKOWANYM. GROZI TO ZMIANĄ SZEROKOŚCI, WILGOTNOŚCI ,GEOMETRII ITP. ORAZ UTRATĄ GWARANCJI.

Użytkowanie

Podłogi drewniane są produktem naturalnym i higroskopijnym zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu. Najlepsze warunki zarówno dla podłóg drewnianych jak i dla człowieka panują przy temperaturze w pomieszczeniu 18-20 stopni Celsjusza oraz wilgotności 45 – 60 %. Wyższa wilgotność prowadzi do pęcznienia drewna i grozi uszkodzeniem materiału, niższa zaś wiąże się z zsychaniem i powstawaniem mniejszych lub większych szczelin. Pracę drewna można ograniczyć poprzez utrzymywanie zalecanych warunków (np. stosując nawilżacze zimą, klimatyzatory z funkcją osuszania w wilgotnych porach roku) lecz nie ma możliwości, aby je zupełnie wykluczyć. Naturalna praca drewna i dopasowanie się materiału do warunków otoczenia nie może być powodem reklamacji.

Zalecenia pielęgnacji bieżącej i okresowej:

  1. Zabezpiecz meble systemem podkładek filcowych, co pewien czas czyść je z gromadzących się zanieczyszczeń.
  2. Pod fotele z kółkami zastosuj specjalistyczne , poliwęglanowe maty ochronne.
  3. Zastosuj system zbierania brudu ( wycieraczki np. przed wejściem i po wejściu do obiektu, domu). Prawidłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum 2,5 metra bieżącego ciągu czyszczącego.
  4. Usuwaj zawsze na bieżąco piasek i kurz z powierzchni podłogi ( odkurzacz, ściereczka, mop ).
  5. Do codziennego mycia używaj środków do powłok lakierowanych(np. L93 Everclear,L94). Środki do pielęgnacji podłóg kupuj tylko w wyspecjalizowanych salonach sprzedaży podłóg. Do pielęgnacji nie należy używać ogólnie dostępnych środków czyszczących.
  6. Meble należy przenosić, a nie przeciągać.
  7. W czasie prac remontowych zabezpiecz podłogę przed zniszczeniem (np. tekturą falistą).
  8. Zalecane warunki w pomieszczeniach: wilgotność względna powinna być utrzymywana w przedziale 45-60% a temperatura od 18-22°C.
PlikData dodaniaWielkość pliku
pdf INSTRUKCJA GWARANCYJNA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI POWŁOK LAKIEROWANYCH9 września, 2019 8:02 am219 KB