Pobierz Katalog
Strefa Architekta
PROJEKT I MONTAŻ - Antique Parquets: Parkiety i podłogi drewniane Hajnówka

PROJEKT I MONTAŻ

Od projektu aż po montaż. Brak czasu, natłok obowiązków podczas remontu? Gwarantujemy profesjonalny projekt rozmieszczenia podłogi drewnianej. Niezbędne materiały – plik CAD / dwg mieszkania / domu/ remontowanych pomieszczeń.

PRODUKTY ANTIQUE PARQUETS
MOGĄ BYĆ MONTOWANE TYLKO PRZEZ
WYSPECJALIZOWANE FIRMY PARKIECIARSKIE.

Gwarantujemy zakup podłóg wraz z montażem ze stawką 8% podatku vat!!!!

Przed dostarczeniem podłogi do miejsca przeznaczenia, wszystkie mokre prace (takie jak: betonowanie, tynkowanie , szpachlowanie ścian) muszą być skończone wg sztuki budowlanej, a budynek powinien zostać starannie osuszony. Składowanie, instalacja podłogi i dalsza jej eksploatacja powinna odbywać się w optymalnych warunkach otoczenia:

>45-60% wilgotności powietrza
>temperaturze +18 ÷ 22°C
wilgotność ścian do 3%

AKLIMATYZACJA – POD ŻADNYM POZOREM NIE NALEŻY PRZETRZYMYWAĆ PODŁOGI DREWNIANEJ NA BUDOWIE  W STANIE ROZPAKOWANYM, PONIEWAŻ GROZI TO ZMIANĄ SZEROKOŚCI, WILGOTNOŚCI, GEOMETRII ORAZ UTRATA GWARANCJI.

Wilgotność podłoża do montażu powinna wynosić dla:

>drewnianego do 10%
>betonowego do 1,5% metodą CM, do 3% metodą suszarkowo – wagową
>anhydrytowego 0,5% metodą CM. do 1,5% metodą suszarkowo – wagową

Podłoże betonowe powinno być suche, równe i spełniać następujące warunki wytrzymałościowe:

>wytrzymałość na odrywanie minimum 1 MPa
>na ściskanie minimum 25 MPa

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU PODŁOGI DREWNIANEJ NALEŻY SPORZĄDZIĆ PROTOKOŁY POMIARU WILGOTNOŚCI, WYTRZYMAŁOŚCI WYLEWKI ORAZ WILGOTNOŚCI ŚCIAN. NIEWYKONANIE POWYŻSZYCH PROTOKOŁÓW POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI.

W przypadku ogrzewania podłogowego istnieje konieczność przeprowadzenia procesu wygrzania jastrychu.