Pobierz Katalog
Strefa Architekta

OGRZEWANIE I CHŁODZENIE PODŁOGOWE
INTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ANTIQUE PARQUETS

ANTIQUE PARQUETS dopuszcza stosowanie produktów dwuwarstowych w grubości 13, 15, 16 oraz 19 mm na wodnym ogrzewaniu podłogowym oraz systemie chłodzenia podłogowego przy ścisłym stosowaniu się do poniższych instrukcji.

ANTIQUE PARQUETS nie dopuszcza montażu podłóg na elektrycznym ogrzewaniu podłogowym. Produktów wykonanych z drewna litego nie wolno montować na ogrzewaniu i chłodzeniu podłogowym.

Informacje ogólne

 • System ogrzewania podłogowego jest systemem „powolnym”. Pomieszczenie powoli osiąga odpowiednią temperaturę ale również wolniej uwalnia ciepło.
 • Bardzo ważny jest wzór ogrzewania, im bardziej stabilny tym lepiej.
 • Drewno wysusza się i kurczy się pod wpływem zbyt dużej ilości ciepła. Gwałtowne i duże wahania temperatur mogą uszkodzić podłogę.
 • Dywany i chodniki mogą prowadzić do nagromadzenie ciepła, co wpływa na kurczenie się i pękanie drewna.

Metoda instalacji

 • Produkty dwuwarstwowe mogą być klejone do podłoża bezpośrednio na jastrych Należy upewnić się czy jastrych cementowy jest wyrównany.
 • Jastrych cementowy – co najmniej cement Maksymalna różnica wysokości to 2mm na 2 metry.
 • Zaleca się stosowanie barier paroszczelnych tej samej marki, co kleje.

Ogrzewanie przed rozpoczęciem montażu podłogi

 • Wygrzewanie posadzki należy przeprowadzić wg. „Protokołu wygrzewania posadzki” stanowiącego załącznik do tej instrukcji.
 • Wygrzewanie posadzki trwa 30 dni.
 • W tym czasie należy zadbać o dobrą wentylację w celu pozbycia się wilgoci.
 • Po zakończeniu procesu należy sprawdzić wilgotność jastrychu cementowego.
 • Maksymalna wilgotność jastrychu cementowego wynosi 1,8%.
 • Maksymalna wilgotność jastrychu anhydrytowego wynosi 0,3%.

Ogrzewanie po montażu podłogi

 • Podczas montażu temperatura jastrychu cementowego musi wynosić od 15°C do 18°C.
 • Należy utrzymać taką temperaturę, przez co najmniej 5 dni po zakończeniu montażu.
 • Po upływie okresu 5 dni temperatura może zostać lekko podniesiona ( o 1°C lub 2°C dziennie) aż do momentu, gdy zostanie osiągnięta maksymalna pożądana temperatura.
 • Maksymalna temperatura kontaktowa jastrychu cementowego wynosi 28°C.
 • Temperatura kontaktowa to temperatura powierzchni jastrychu cementowego mierzona 3 dni po ustawieniu temperatury.

Ogrzewanie podczas sezonu grzewczego

 • Na początku sezonu grzewczego należy podnosić temperaturę Max o 1 lub 2°C dziennie.
 • Maksymalna temperatura użytkowa mierzona przy posadzce nie może przekraczać 28°C.
 • Niezależnie od zastosowanego systemu grzewczego przez cały rok w pomieszczeniu musi być utrzymana wilgotność względna w granicach 45% -60%.
 • Na koniec sezonu grzewczego należy obniżać temperaturę Max o 1 lub 2°C dziennie.
 • W celu utrzymania podłogi na stabilnym poziomie nie należy stwarzać różnic temperatur w ciągu dnia i nocy.
PlikData dodaniaWielkość pliku
pdf Protokól wygrzania jastrychu ANTIQUE PARQUETS14 sierpnia, 2019 10:39 am133 KB